3 Haziran 2008 Salı

GENÇLER

GENÇLERERahman ve Rahim olan Allah (Celle celaluhu)'ın adıyla.Hamd Allah (Celle celaluhu)'a,
salat ve selam, Efendimiz Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e
O'nun ailesine, arkadaşlarına ve O'nu dost edinenlere olsun.Ey Gençler;Bir fikir ancak kendisine olan inanç güçlü olduğu,
yolunda samimiyetle çalışıldığı,
bolca gayret sarfedildiği,
uğrunda hiç bir fedakarlıktan kaçınılmadığı zaman başarıya ulaşır.
Bu başarının dört temel ilkesi vardır.Bunlar:
İman-samimiyet-gayret-çalışma dır.
Bunların dördü de GENÇ lere ait özelliklerdir.İmanın esası, canlı bir kalp; samimiyetin esası,temiz bir ruh; gayretin esası kuvvetli bir şuur; çalışmanın esası ise genç bir gayrettir.Bu dördü birden yalnızca GENÇ lerde bulunur. Bu nedenle yeni ve eski tüm ümmetlerin kalkınmasının temel direği gençlerdir. Her kalkınmanın SIRRI onlardadır.Her görüşün taşıyıp-yücelticileri onlardır.'-Onlar Rablerine inanan gençlerdir. Biz onların hidayetlerini artırdık.'(KEHF Suresi:13 Ayet)

Hiç yorum yok: